اخبار دفتر

عزم صندوق ملی محیط زیست برای ارتقای کیفی و کمی موزه ها با هدف آموزش و معرفی تنوع زیستی کشور.

عزم صندوق ملی محیط زیست برای ارتقای کیفی و کمی موزه ها با هدف آموزش و معرفی تنوع زیستی کشور

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و صندوق ملی محیط زیست برای ارتقای موزه ملی تاریخ طبیعی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

1401/5/4 سه‌شنبه
بازدید اعضای کارگروه ملی غارشناسی و کارشناسان سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش از غار کتله خور زنجان.

بازدید اعضای کارگروه ملی غارشناسی و کارشناسان سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش از غار کتله خور زنجان

روز پنج شنبه مورخ 30 تیر ماه سال 1401، اعضای کارگروه ملی غارشناسی به همراه تعدادی از اعضای کمیته تألیف کتب درسی و مجلات وزارت آموزش و پرورش از غار کتله خور واقع در شهرستان خدابنده، استان زنجان بازدید نمودند.

1401/5/1 شنبه
مدیرکل دفتر ملی موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست کشور:  تدوین طرح مدیریت غار کتله خور زنجان ضرورت دارد / مسئولیت نظارت بر غارها بر عهده کارگروه ملی غارشناسی کشور است.

مدیرکل دفتر ملی موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست کشور: تدوین طرح مدیریت غار کتله خور زنجان ضرورت دارد / مسئولیت نظارت بر غارها بر عهده کارگروه ملی غارشناسی کشور است

مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از غار کتله خور زنجان، گفت: مدیریت غارها یک مدیریت چند وجهی است که حدود 10 دستگاه دولتی در آن دخیل هستند.

1401/5/1 شنبه
بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر

پروژه ها

فیلم

بيشتر

کارگاه های تاکسیدرمی

موزه های تاریخ طبیعی