اخبار دفتر

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد به منظور تهیه فهرست بلندخدمات تاکسیدرمی و فعالیت‌های مرتبط با موزه‌های حیات وحش و تاریخ طبیعی از طریق انجام فراخوان اقدام نماید.

1401/12/20 شنبه
مدیر کل مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست:  موزه های تاریخ طبیعی بهترین مکان برای آموزش و ارتقای آگاهی در مورد تنوع زیستی هستند.

مدیر کل مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست: موزه های تاریخ طبیعی بهترین مکان برای آموزش و ارتقای آگاهی در مورد تنوع زیستی هستند

مدیران ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست شرکت کننده در سومین دوره آموزشی که در مرکز همایش های بین المللی محیط زیست از مخازن علمی موزه ملی تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بازدید کردند.

1401/12/16 سه‌شنبه
تصویر منتشر شده از پوست کنی یوز مربوط به کالبدشکافی پیروز نیست.

تصویر منتشر شده از پوست کنی یوز مربوط به کالبدشکافی پیروز نیست

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در مورد تصویر منتشر شده در فضای مجازی تحت عنوان تشریح پیروز توضیحاتی ارایه کرد.

1401/12/14 یکشنبه
جداسازی و ذخیره‌ موفقیت آمیز نمونه بافت جنسی و سلول‌های کوشکی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران.

جداسازی و ذخیره‌ موفقیت آمیز نمونه بافت جنسی و سلول‌های کوشکی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: انجماد بافت جنسی و همچنین جداسازی سلول‌از بافت جنسی و پوست کوشکی یوزپلنگ آسیایی معروف در سایت نگهداری توران برای ذخیره‌سازی در بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی کشور موفقیت آمیز بود.

1401/12/14 یکشنبه
بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر

پروژه ها

فیلم

بيشتر

کارگاه های تاکسیدرمی

موزه های تاریخ طبیعی