اخبار دفتر

دومین شماره بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

1398/9/18 دوشنبه
.
خسارت ۴۴ هزار میلیارد تومانی محیط‌زیست به علت سوء مدیریت پسماند

مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به علت سوء مدیریت در پسماند سالانه ۴۴ هزار میلیارد تومان به میحط زیست کشور خسارت وارد می شود.

1398/8/27 دوشنبه
.
پخش زنده هم زمان با آغاز همایش بین المللی مدیریت پسماند

پوشش خبری زنده به دو زبان انگلیسی و فارسی

1398/8/25 شنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

استاندارد ها

پروژه های مطالعاتی

قراردادهای منعقده با موضوع پسماند

وضعیت

عنوان قرارداد

پایان قرارداد

1. بررسی و شناسایی وضعیت ساختاری نظارت بر مدیریت زیست محیطی پسماندهای کشور با تعیین چالش ها و ارائه راهکار

در حال مکاتبه برای پایان قرارداد

2 .مطالعات عملیاتی کردن ظرفیت های لازم در بازنگری و اجرای طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی ( با تمرکز بر سرفصل پسماند)

در حال مطالعه

3. تدوین برنامه عملیاتی حل مسایل و مشکلات مربوط به مدیریت زیست محیطی منابع آب و خاک

در حال مطالعه

4. تدوین دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محل ‌های دفن پسماندهای عادی و ویژه

در حال مطالعه

5. تهیه دستورالعمل ضوابط زيست محيطي استفاده صنايع از سوخت هاي مشتق شده از پسماند

در حال مطالعه

6. تدوین دستورالعمل مدیریت پسماندهای برق و الکترونیکی

در حال مطالعه

7.طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی در حوزه طبقه بندی پسماندهای ویژه در صنایع، کشاورزی و معادن

در حال مطالعه

8. تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست های مستعمل صنایع به ویژه صنایع نفت و گاز

 

بيشتر

فرایند ها

لینک ها