1398/8/19 یکشنبه
آدرس: ضلع جنوبي بزرگراه همت ، بين يادگار امام و شيخ فضل ا...، پارك طبيعت پرديسان، موزه تنوع زيستي 
شماره تماس : 
42781008-88233006-88233007
ساعت بازديد : شنبه تا چهارشنبه    8 الي 20
روزهاي پنجشنبه ، جمعه و ايام تعطيل ( غير از مراسم سوگواري ) ساعت 10 الي 20
بهاي بليط : 3000 تومان ( براي دانش آموزان مدارس با تعيين وقت قبلي نيم بها حساب مي شود)