طرح هاي پژوهشي
مطالعه، اکتشاف و استخراج فسیل تنه درختان مشگین شهر )استان اردبیل( 1398/11/6 یکشنبه مطالعه اکتشاف ، و استخراج فسيل تنه درختان مشگين شهر (استان اردبيل).docx
16.606 KB
مطالعه، اکتشاف و استخراج فسيل مهره داران بيله سوار 1398/10/24 سه‌شنبه مطالعه، اکتشاف و استخراج فسيل مهره داران بيله سوار.pdf
10.68 MB
بررسي و مطالعه ژنتيكي جمعيت هاي قوچ و ميش ، آهو. و جبير 1398/10/1 یکشنبه بررسي و مطالعه ژنتيكي جمعيت هاي قوچ و ميش، آهو و جبير.pdf
10.44 MB
بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت هاي يوزپنگ آسيايي 1398/10/1 یکشنبه بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت هاي يوزپنگ آسيايي.pdf
12.79 MB
معرفي سيماي  پوشش گياهي و جمع آوري نمونه هاي گياهي پارك ملي درياچه اروميه در استان آذربايجان غربي 1398/9/27 چهارشنبه معرفي سيماي پوشش گياهي و جمع آوري نمونه هاي گياهي پارك ملي درياچه اروميه در استان آذربايجان غربي.pdf
2.17 MB
گزارش پروژه معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری نمونه های رستنیهای پارک ملی توران 1398/9/27 چهارشنبه مطالعه سيماي پوشش گياهي و جمع اوري رستنيهاي پارك ملي توران.pdf
3.7 MB
معرّّفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری نمونه های گیاهی پارک ملّّی تندوره 1398/9/27 چهارشنبه معرفي سيماي پوشش گياهي و جمع آوري نمونه هاي پارك ملي تندوره.pdf
4.21 MB
معرّّفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری نمونه های گیاهی پناهگاه حیات وحش نایبندان 1398/9/27 چهارشنبه معرفي سيماي پوشش گياهي و جمع آوري نمونه هاي پناهگاه حيات وحش نايبند.pdf
2.98 MB
معرفي سيماي  پوشش گياهي و جمع آوري نمونه هاي گياهي منطقه حفاظت شده لشگر در همدان 1398/9/27 چهارشنبه معرفي سيماي پوشش گياهي و جمع آوري نمونه هاي منطقه حفاظت شده لشگر در همدان.pdf
9.3 MB
معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنیهای پارک ملی لار 1398/9/27 چهارشنبه معرفي سيماي پوشش گياهي و جمع اوري رستني هاي پارك ملي لار.pdf
6.29 MB
بيشتر