1389/8/22 شنبه

جهت برقراری ارتباط با
دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی
 آدرسضلع شمالی بزرگراه شهیدحکیم ،بین شیخ فضل ا... و یادگار امام ، پارک طبیعت پردیسان ، معاونت  محیط  طبیعی ، بلوک C   

 
شماره تلفن :   42781883  - 021                    شماره تلفکس: 88233217
  پست الکترونیک : mmttiran@doe.ir

  آدرس پورتال دفتر : mmtt.doe.ir
  آدرس اینستاگرام : mmtt_iran@

  
جهت برقراری ارتباط با کارگاه تاکسیدرمی 
  شماره تلفن:42781004
 

نقشه و location سازمان