اخبار دفتر

دیدار مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با فرماندار گرمسار.

دیدار مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با فرماندار گرمسار

دیدار مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با فرماندار گرمسار

1399/12/25 دوشنبه
حضور مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي در برنامه زنده  گفتگوي اجنماعي  راديو گفتگو.

حضور مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي در برنامه زنده گفتگوي اجنماعي راديو گفتگو

حضور مديركل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي در برنامه زنده گفتگوي اجنماعي راديو گفتگو با محوريت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري

1399/12/18 دوشنبه
بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر

دستورالعمل ها

استاندارد ها

1395/7/13 سه‌شنبه

شاخصهای اختصاصی  دفتر:

 
  • تعداد کل نمونه های جمع آوری و  شناسایی شده اجزاء تنوع زیستی  
  • ساماندهی مناطق فسیل نمونه کشور 
بيشتر

مقالات و پژوهشها

فیلم

بيشتر