اخبار

دومین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مد یریت تالابهای کشور در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1/10/1398 در محل سالن جلسات معاونت محیط زیست دریایی و تالابها  با حضور معاون محترم محیط زیست دریایی و تالابها و نمایندگان عضو ستاد یاد شده تشکیل و موارد ذیل مورد بحث  و بررسی قرار گرفت:

1398/10/3 سه‌شنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

آمار و اطلاعات

پروژه های مطالعاتی