آیکون منو
معرفی گروه جانوری
1395/7/14 چهارشنبه
 
گروه جانوری یکی از  بخش‌های علمی تحقیقاتی دفتر موزه تاریخ طبیعی وذخائرژنتیکی است که به مطالعه و بررسی انواع گونه های مهره دار وبی مهره کشور مشغول می باشد. کشور ایران با داشتن فون جانوری شامل: 1270 گونه مهره دار ( پستاندار197 ، پرنده 548 ، خزنده300، دوزیست25 وماهیان آبهای داخلی202)  و حدود 25 تا 30 هزار گونه بی مهره  نسبت به وسعت خود از غنای گونه ای و تنوع زیستگاهی قابل توجهی برخوردار است. وجود اکوسیستم های کوهستانی ، تالابها ،جنگل، دشتها و مراتع مناسب ، گستره بسیار خوبی را برای گونه ها و جمعیتهای مختلف جانوری بطور بالقوه ایجاد نموده است که متأسفانه در طی سالیان به علل مختلف دخالتهای نادرست انسانی از جمله : تغییر کاربری و از بین رفتن بافت طبیعی زیستگاه ها ، چرای بی رویه ، شکار و صید ، معرفی گونه های مهاجم و بیگانه و آلودگی ها و بعضأ عوامل طبیعی نظیر تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین ، پدیده ریزگردها و غیره مورد آسیب و تنزل وضعیت قرار گرفته است . شایان ذکر است در راستای حفاظت ومدیریت بهینه گونه ها و ذخائر زیستی وژنتیکی کشور ، شاخصهای کلان و بین المللی تنوع زیستی از جمله:آمار وتمایلات جمعیتی و وضعیت گونه ها در فهرست سرخ IUCN و پایش های مستمر با دوره های 10 ساله مد نظر می باشد.
گونه های جانوری بالاخص گروه پرجمعیت ومتنوع بی مهرگان با بیش از 97% کل جانوران زمین، نقش بسیار مهمی در حیات کره زمین ایفا می کنند. ذخیره کربن در اعماق اقیانوس ها، تصفیه آب، تجزیه زباله و گرده افشانی وبخش ضروری و بسیار مهم شبکه غذا که در نهایت صدها میلیون نفر را تغذیه می کند از جمله این فواید وکاربری ها هستند . لذا حیات انسان به نوعی با بقای مهره داران وبی مهرگان وحفظ ساختارطبیعی اکوسیستم ها گره خورده است و به گفته پروفسور ادوارد ویلسون : "اگر بی مهرگان شروع به از بین رفتن نمایند بشر بیش از چند ماه دوام نخواهد آورد و دنیا به میلیون ها سال پیش باز خواهد گشت .
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *