1395/8/8 شنبه
 


 مدیر دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

 
       
        

                                            

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا اشرف زاده

ميزان تحصيلات:  دکترای تخصصی علوم و مهندسی محیط زیست با گرایش بوم شناسی و ژنتیک حفاظت
      

پست الکترونیک:
mrashrafzadeh@sku.ac.ir

تلفن تماس : 42781883


معاون دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی   :  فرحناز آذين

متصدی امور دفتری و بایگانی دفتر   :  توحيد خدابخشي

مسئول طرح و برنامه   :  زهره آذین کیا


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گروه جانوری


رئیس گروه مهدي مصطفوي

کارشناسان گروه جانوری

نام و نام خانوادگی:منصوره سادات حسینی

نام و نام خانوادگی: معصومه محمدزاده

نام و نام خانوادگی: علیرضا نادری                                              a2naderi@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: علي كاوه فيروز


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گروه گیاهی

رئیس گروه : مریم مغانلو                                               
   m_moghanloo@yahoo.com

کارشناسان گروه گیاهی

نام و نام خانوادگی: محمد جواد احمدی                                 a2ahmadi2002@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: فاطمه حيدري                                 fateme.hidary@yahoo.com


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گروه زمين شناسي


رئیس گروهمعصومه غفاری شهید                           masoomehghaffari@yahoo.com


کارشناسان گروه زمين شناسي

نام و نام خانوادگی: افسانه حسینی                               hoseiniafsaneh@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: آنا اسماعیلی                                       anaesmaeli61@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: طاهره جوربنیان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 گروه ژنتيك


رئیس گروه : لیلا عزالدین لو                                           
  l_ezeddinloo@yahoo.com
 
کارشناسان گروه ژنتيك

نام و نام خانوادگی:راضیه محمدی                                 


نام و نام خانوادگی:منا سمیعی                                         samiei.mona@yahoo.com


نام و نام خانوادگی :منصور عدالت ثمین

نام و نام خانوادگی :مهدی طرح ساز

نام و نام خانوادگي‌: ميثم بسطامي

نام و نام خانوادگي‌: فهيمه حيدري

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه موزه تاریخ طبیعی 


رئيس گروه موزه و نمايشگاه هاي تاريخ طبيعي: محمد علی حیدری

سرپرست موزه تنوع زيستيرضا تكاور صياد


کارشناسان گروه موزه تاریخ طبیعی:

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهيم حافظ قرآن


نام و نام خانوادگی: علی درخشنده

نام و نام خانوادگي : يدا..الوند