اخبار دفتربازدید هیات حسابرسی کل بهداشت، زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات کل کشور از مخازن علمی موزه ملی تاریخ طبیعی هیات حسابرسی کل بهداشت، زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات کل کشور از مخازن علمی موزه بازدید کردند هیات حسابرسی کل بهداشت، زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات کل کشور شامل آقایان سید عباس میر نجفی حسابرس کل بهداشت، زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات کل کشور، محمد افتخاری سرپرست  و مجتبی شیرزاد کارشناس  گروه حسابرسی بهداشت، زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات از مخازن علمی و بانک ژن موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی بازدید کردند. در این بازدید که با همراهی حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی  و تنوع زیستی سازمان و محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی انجام شد ضمن ارائه آخرین اطلاعات موجود از نمونه ها و گزارش اقدامات اخیر در ساماندهی مخازن، مشکلات و مسایل پیش روی   موزه مورد بررسی قرار گرفت.
بيشتر