اخبار دفتر

پیش نویس آیین نامه تشکیل کارگروه مدیریت و بهره برداری پایدار کوهستان تهیه شد معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر مدیریت یکپارچه کوهستان و ضرورت حفظ پایداری اکوسیستم کوهستان ، اظهار داشت: تشکیل کارگروه مدیریت و بهره برداری پایدار کوهستان در دستورکار قرار گرفته و متن پیشنهادی برای تصویب هیئت دولت با همکاری دست گاه های ذیربط تهیه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی معاون محیط زیسیت طبیعی و تنوع زیستی با بیان اینکه کوهستان زیست بوم ارزشمندی است که واجد ارزش های زیستی متعدد است، گفت: منابع آب کشور وابسته به این اکوسیستم بوده و بسیاری از فعالیت های توسعه ای وابسته یا متاثر از کوهستان است.
وی با تاکید بر مدیریت یکپارچه کوهستان و ضرورت حفظ پایداری اکوسیستم کوهستان ، اظهار داشت:  تشکیل کارگروه مدیریت  وبهره برداری پایدار کوهستان در دستورکار قرار گرفته  و متن پیشنهادی برای تصویب هیئت دولت با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه شد.
این گزارش می افزاید: محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی و ذخایر ژنتیکی نیز در این باره افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد باحضور نمایندگان ارگان های مرتبط، آخرین جلسه بررسی و تدوین آیین نامه کارگروه ملی کوهستان در تاریخ 12شهریور98 باحضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در پردیسان تشکیل و متن آیین نامه به منظور ارایه به هیئت دولت آماده شد.
لازم به ذکر است، مدیریت این اکوسیستم حساس و شکننده هماهنگی کلیه دستگاه های مرتبط را می طلبد و از این منظر تدوین آیین نامه مذکور گامی مهم برای دستیابی به مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار محیط های کوهستانی کشور است. 
در این آیین نامه وظایف تمام ارگان های مرتبط تعریف و نحوه اداره کارگروه در سطح ملی و نیز در ساختارهای متناظر استانی تبیین شده است.
این پیش نویس به زودی برای طی مراحل تصویب به هیات دولت ارائه خواهد شد.
بيشتر