اخبار دفتر

پیش نویس آیین نامه مدیریت کوهستان آماده ارسال به هیئت دولت است مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی گفت: پیش نویس آیین نامه مدیریت کوهستان آماده ارسال به هیئت دولت برای بررسی و تصویب است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی به مناسبت بیست آذر روز جهانی کوهستان گفت: کوهستان، اکوسیستم ارزشمندی است که بسیاری از منابع زیستی، طبیعی، آب و حتی منابع معدنی کشور را در بر دارد و حفظ پایداری آن از الزامات و ضرورت های روز است.

وی با اشاره به این که بسیاری از فعالیتهای توسعه ای که توسط دستگاههای متولی انجام می شود در حوزه کوهستان بوده و بر آن اثر می گذارد، از این رو مدیریت متمرکز و البته هماهنگ با دستگاههای متولی در کوهستان ضروری است.

از این رو آیین نامه تشکیل کارگروه مدیریت، بهره برداری پایدار کوهستان با حضور نمایندگان بیش از ده دستگاه دولتی تهیه و آماده ارایه به هیئت محترم دولت است.

 این کارگروه در صورت تصویب آیین نامه مربوطه وظایفی را در ارتباط با  سياستگذاري، برنامه ریزی و پیشنهاد ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با حفاظت و بهره برداري پايدار از منابع كوهستان بر عهده خواهد داشت.

وی ادامه داد :  همچنین این کارگروه تهیه و تدوین طرح مدیریت جامع کوهستان با همكاري و هماهنگي سایر دستگاه ها و واحدهای استانی، شناسايي عوامل تهدید کننده کوه‌ها ، بررسی اثرات آن ها و اعلام به نهادهای اثرگذار و سياستگذاري آموزشي و همکاری با مؤسسات علمی و آموزشی و سازمان هاي تخصصي منطقه اي و بين المللي به منظور ارتقاء فرهنگ و ظرفيت سازي به منظور بهره برداري پايدار از منابع كوهستان با بهره گیری از دانش بومی و فن آوري‌هاي نوين بر عهده خواهد داشت.

بيشتر