اخبار دفتر

بازدید مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی از موزه گلسنگ ها در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و بررسی زمینه همکاری

  محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنیکی از موزه گلسنگ ها بازدید و در جلسه ای با مسئولین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، زمینه های همکاری های دو جانبه را بررسی نمودند. در این بازدید که به اتفاق رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی وزارت جهاد کشاورزی انجام پذیرفت بر گسترش همکاری های دو جانبه در راستای شناخت و معرفی تنوع زیستی کشور به ویژه در زمینه گلسنگ ها و میکرو ارگانیسم ها تأکید شد و مقرر گردید تا با عقد تفاهم نامه ای زمینه و بستر لازم برای این همکاری ها فراهم گردد.
       شایان ذکر است موزه گلسنگ های ایران واقع در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و افزون بر 000/20 نمونه از حدود هزار گونه گلسنگ را در خود جای داده است. محققین تعداد گونه های موجود در کشور را در حدود 3000 گونه تخمین می زنند که شناسایی، جمع آوری و معرفی آنها همکاری های متقابل دستگاههای ذیربط را می طلبد.
 
بيشتر