اخبار دفتر

کتاب های برتر تنوع زیستی معرفی شدند صبح امروز در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی تنوع زیستی که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، نتایج اولین دوره انتخاب کتاب برتر تنوع زیستی اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی، دبیر اولین همایش ملی تنوع زیستی در بخش انتخاب کتاب برتر تنوع زیستی که برای اولین بار برگزار می‌شود.

23 عنوان کتاب ثبت کردند که از آن میان 5 عنوان کتاب به عنوان کتاب های برتر و یک عنوان به عنوان کتاب برگزیده توسط هیئت داوران انتخاب شدند.

 دربیانیه هیئت داوران اولین دوره انتخاب کتاب برتر تنوع زیستی آمده است:

بی تردید آنان که در مسیر راهیابی به وادی نور و معرفت گام می نهند، با آفرینش آثار ماندگار مکتوب، بر چرخ نیلوفری فراز می آیند و با دانش خویش جامعه خود و بشریت را از ظلمات جهل به روشنای نور هدایت می کنند.

 در این میان کتاب سبز ترین برگی است که معرفت را به ارمغان می آورد و دلها را به فروغ دانایی فروزان می سازد.

لزوم مطالعه، شناخت و معرفی تنوع زیستی غنی کشور عزیزمان ایران، اولین گام در راه مدیریت بهینه و حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی این منابع عظیم و ارزشمند کشور برای نسل های حاضر و آتی است. بر این اساس با تصمیم ستاد برگزاری اولین همایش ملی تنوع زیستی مقرر گردید تا همزمان با برگزاری همایش، اولین دوره انتخاب کتاب برتر تنوع زیستی با فراخوان عمومی برگزار شود که با استقبال خوب محققین و پژوهشگران تراز اول کشور مواجه شد. 

افتخار دارد تا اعلام کند، 23 عنوان کتاب ارزنده، علمی و فاخر در این رویداد شرکت نمودند که هر کدام از آنها به تنهایی واجد تمام معیارهای انتخاب به عنوان یک کتاب برتر بودند و این امر صد البته فرایند داوری را به مراتب سخت و پیچیده تر می‌کند.

با اینحال و ضمن احترام به نویسندگان محترم همه کتاب هایی که در این رویداد اولین دوره انتخاب کتاب تنوع زیستی افتخار حضور داده و بر غنا و اعتبار آن افزودند، هیئت داوران با لحاظ ده شاخص مشتمل بر جامعیت، غنا و کیفیت محتوایی، شکلی، علمی، ویرایشی و چاپی، شش عنوان کتاب را به عنوان کتابهای برتر و از آن میان یک عنوان کتاب را به عنوان کتاب برگزیده به شرح زیر اعلام می‌کند. 

 کتاب های برتر بدون رعایت رتبه بندی: کتاب عنکبوت ها و عقرب های ایران نوشته دکتر علیرضا زمانی،کتاب طبیعت گردی با گیاهان ایران نوشته دکتر مجید اسکندری،کتاب ماهیان آبهای داخلی ایران نوشته دکتر اصغر عبدلی،کتاب دوزیستان ایران نوشته آقای باربد صفایی و خانم هانیه غفاری،کتاب پروانه های ایران نوشته آقای علیرضا نادری معرفی شدند.

عنوان «کتاب برگزیده» اولین دوره انتخاب کتاب تنوع زیستی  بهکتاب مارهای ایران نوشته دکتر مهدی رجبی زاده تعلق گرفت.


 
بيشتر