اخبار دفتر

برگزاری کارگاه آموزشی تهیه، نگهداری و ارسال نمونه های بیولوژیک از گونه های حیات وحش برگزاري دومین کارگاه آموزشی با تدريس خانم مهندس عزالدين لو و همکاری اداره آموزش و مشارکت مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 در راستاي عمل به يكي از وظايف ذاتي سازمان كه حفاظت و مديريت منابع ژنتيكي حيات وحش كشور از طريق ايجاد و نگهداري بانك نمونه هاي زيستي است، و به منظور  ايجاد شبكه بانك ژن حيات وحش كشور در سامانه جامع محيط زيست ، ايجاد وحدت رويه در جمع آوری، آماده سازی و ثبت اطلاعات مربوط به نمونه هاي زيستي بسيار ضروري و حائز اهميت مي باشد. از اينرو گروه ذخایر ژنتیکی دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، آمادگی خود را جهت برگزاری کارگاه آموزشی "تهیه، نگهداری و ارسال نمونه های بیولوژیک از گونه های حیات وحش " برای همکاران ادارات کل محیط زیست استان ها اعلام نمود. بعد از اداره کل استان همدان ، روز چهارشنبه مورخ 23/9/1401 دومین کارگاه آموزشی با همکاری اداره آموزش و مشارکت مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با حضور 37 نفر از کارشناسان محیط طبیعی و محیط بانان محترم به صورت مجازی برگزار گردید.  
بيشتر