اخبار دفتر

برگزاری نخستین جلسه کارگروه ملی گونه های مهاجم نخستین جلسه بررسی وضعیت گونه های مهاجم در ایران با حضور اعضا برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست به نقل از معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی در ابتدای این جلسه گفت: گونه های مهاجم به عنوان یکی از چند تهدید جدی نه تنها تنوع زیستی و ذخایر زنتیکی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثرات منفی بر سایر حوزه ها مانند کشاورزی و دامداری و سلامت انسان دارد و به عنوان یکی از عوامل تهدید در سطح جهانی مطرح بوده و در سطح ملی نیز ضرورت اعمال مدیریت متمرکز با توجه به فرابخشی بودن موضوع انکار ناپذیر است.
محمد مدادی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای تشکیل ستادی برای هم افزایی و تشریک مساعی در قالب کارگروه فرابخشی، مدیریت گونه های بیگانه را از مبدا، نحوه ورود به کشور، توزیع و تکثیر و ورود به محیط های طبیعی  با همکاری دستگاههای مختلف را ضروری دانست و گفت: در این راستا سازمان اقدام به تهیه دستورالعمل تشکیل کارگروه ملی مدیریت گونه های مهاجم نمود که با استقبال دستگاههای مختلف روبرو شد و اولین جلسه ان امروز تشکیل شد. 
در ادامه جلسه و پس از ارائه گزارش رییس گروه جانوری دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی در خصوص ابعاد مختلف تهدیدات و مدیریت گونه های مهاجم اعضای حاضر از دستگاههای مختلف به بیان دیدگاههای خود در خصوص ابعاد مختلف  موضوع از جمله ضرورت استفاده از تجارب جهانی در این خصوص، جمع آوری اطلاعات موجود، ایجاد بستر قانونی لازم، تهیه فهرست گونه های مهاجم کشور پرداختند.
شایان ذکر است در این جلسه نمایندگانی از وزارت علوم، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، پست، پدافند غیرعامل،شیلات حضور داشتند و بر تداوم جدی فعالیت کارگروه تاکید و اعلام آمادگی نمودند.
بيشتر