اخبار دفتر

بررسي چالش ها و اولويتهاي محيط زيست طبيعي در جلسه با کارشناسان دفتر موزه چالشهاي محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي به منظور دستيابي به اولويت هاي پژوهشي وكاربردي در جلسه معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زیستی سازمان با کارشناسان دفتر موزه بررسي شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست به نقل از معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حسن اکبری در این نشست با اشاره به توانمندی کارشناسان دفتر موزه عنوان داشت گفت: دفتر موزه به عنوان دفتری علمی و تخصصی باید برنامه ریزی برای اقدامات تاثیرگذار در حوزه محیط زیست داشته باشد.

وی افزود: باید برای 3 سال آینده با اولویت اقدامات پژوهشی برنامه ریزی کنیم و در کنار اقدامات روزمره، با کمک نقشه راه بلند مدت، اولویت های کاربردی را احصا و اجرا کنیم.

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زیستی تصریح کرد: اولویت های پژوهشی در 3 سال آینده باید با هدف کمک به حفاظت و احیای اکوسیستم ها و گونه ها باشد و بتوانیم فضایی فراهم کنیم تا با رعایت مسائل فرهنگی و اجتماعی، حفاظت را تقویت کنیم.

اکبری اظهار داشت: مهم است که در کنار نگاه موردی به مسائل حفاظت، نگاه کلان هم داشته باشیم و در این راه باید از تمام ظرفیت های ممکن استفاده کرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان عنوان داشت: تولید داده بسیار مهم است زیرا زبان امروز دنیا زبان داده است. باید پروژه ها به سمت حفاظت مشارکتی با مردم برود اما در کنار آن باید نگاه زیست شناسی حفاظت داشته باشیم.

در اين جلسه كه با حضور مديرکل و كارشناسان دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي برگزار شد همكاران دفتر موزه ديدگاه هاي خود را در خصوص چالش ها، اولويت هاي مد نظر خود در بخش هاي تخصصي از جمله ژنتيك، گياهي، زمين شناسي، بي مهرگان، مهره داران و موزه داري مطرح کردند. 
بيشتر