اخبار دفتر

کارشناسان موزه تاریخ طبیعی کشور دربهشت فسیلی مراغه کارشناسان موزه تاریخ طبیعی و بانک ژن کشور در دومین روز کارگاه تخصصی مدیریت موزه های تاریخ طبیعی و بانک ژن کشور از منطقه فسیلی مراغه بهشت فسیلی ایران بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ، شهنام اشتری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اعلام این خبر گفت : کارشناسان موزه تاریخ طبیعی و بانک ژن کشور در دومین روز کارگاه تخصصی مدیریت موزه های تاریخ طبیعی و بانک ژن کشورضمن بازدید از منطقه فسیلی مراغه آن را ظرفیتی برای توسعه گردشگری کشور در سطح بین المللی معرفی کرد.

 وی ادامه داد :  هدف از این بازدید شناساندن فسیل‌های مراغه به عنوان سفیران توسعه گردشگری به جای‌جای دنیا و زمینه استخراج و نمایش آنها در موزه‌های مختلف داخلی را فراهم کرد.

  اشتری  گفت : نگاهی به مطالعه‌های تاریخی منطقه فسیلی مراغه که اکنون به «بهشت دیرینه‌شناسان جهان» شهرت دارد نیز نشانگر این واقعیت است که فسیل‌ها ابتدا برای توسعه مطالعه‌های دیرینه‌شناسی و در مرحله بعدی برای توسعه گردشگری به کار رفته‌اند. 

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ساختمان مرکز دیرینه‌شناسی کشور در مراغه را دوره شکوفایی منطقه فسیلی مراغه دانست دوره‌ای که زمینه توسعه گردشگری با محوریت فسیل‌های مراغه و حتی برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی دیرینه‌شناسی را در این کهن ‌شهر فراهم کرده است.

 وی افزود : ظرفیت منطقه فسیلی مراغه  طی حدود ۲ دهه اخیر و با حفاری‌ها و استخراج فسیل‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بیش از پیش تقویت شده است. 

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی 7 شهریورماه 1402 با بازدید از منطقه فسیلی مراغه توسط کارشناسان موزه های تاریخ طبیعی و بانک ژن کشور به پایان رسید.
بيشتر