اخبار دفتر

تعطیلی موزه تنوع زیستی پردیسان تا آخر شهریور ماه موزه تنوع زیستی پردیسان به منظور انجام امور آفت زدایی و تاسیساتی به مدت سه هفته تعطیل شد. به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان به منظور انجام سمپاشی سالیانه و نیز انجام امور تاسیساتی و آماده سازی موزه جهت ارائه خدمات مطلوب در سال تحصیلی جدید به مدت سه هفته  تعطیل و از پذیرش بازدیدکنندگان معذور خواهد بود. 
زمان فعالیت مجدد این موزه متعاقبا اعلام خواهد شد.
بيشتر