اخبار دفتر

تقدیر از برگزیدگان اولین دوره انتخاب کتاب برتر تنوع زیستی از برگزیدگان اولین دوره انتخاب کتاب تنوع زیستی که همزمان با اولین همایش ملی تنوع زیستی برگزار شده بود در جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر موزه ملی و تاریخ طبیعی و دبیر همایش تقدیر به عمل آمد.
محمد مدادی، دبیر اولین همایش ملی تنوع زیستی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش و نتایج حاصل از آن گفت: در بخش انتخاب کتاب برتر که برای اولین بار انجام شد 23 عنوان کتاب ثبت نام نمودند که از آن میان 5 عنوان کتاب به عنوان کتاب های برتر و یک عنوان به عنوان کتاب برگزیده توسط هیئت داوران انتخاب شدند.

  دبیر اولین همایش ملی تنوع زیستی  ضمن تقدیر از همه شرکت کنندگان در  این همایش و رویداد انتخاب کتاب برتر عنوان کرد : شناخت و معرفی تنوع زیستی کشور عزیزمان ایران، اولین گام در راه مدیریت بهینه و حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی این منابع عظیم و ارزشمند کشور برای نسل های حاضر و آتی است. در این میان خلق آثار مکتوب به ویژه کتاب در حوزه تنوع زیستی با دشواری هایی فراوانی روبروست که ارزش کار را دو چندان  می کند وی با اشاره به خلاء اطلاعات و داده های علمی در مورد تنوع زیستی کشور بر ضرورت ایجاد پایگاه داده اطلاعات تنوع زیستی کشور از جمله گونه های جانوری و گیاهی تاکید کرد.

شایان ذکر است در این مراسم از از دکتر مهدی رجبی زاده نویسنده کتاب مارهای ایران نوشته (کتاب برگزیده دوره )، دکتر علیرضا زمانی نویسنده کتاب عنکبوت ها و عقرب های ایران ، دکتر مجید اسکندری نویسنده کتاب طبیعت گردی با گیاهان ایران ، دکتر اصغر عبدلی نویسنده کتاب ماهیان آبهای داخلی ایران ، باربد صفایی و هانیه غفاری نویسندگان کتاب دوزیستان ایران ، علیرضا نادری نویسنده کتاب پروانه های ایران با عنوان کتاب های برتر همچنین تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
 
بيشتر