اخبار دفتر

تشکیل کمیته تخصصی موزه های تاریخ طبیعی ایران در ایکوم به گزارش ایرنا محمد مدادی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در تبریز، ایکوم را تنها سازمان تخصصی غیردولتی موزه‌ای و موزه‌داران در جهان معرفی کرد و گفت: ایجاد کمیته تخصصی ذیل این نهاد بین المللی می تواند منجر به ارتقا و محافظت از تاریخ و میراث‌ طبیعی کشور شود.

وی به برگزاری نشست تخصصی - آموزشی مدیریت موزه تاریخ طبیعی و بانک ژن حفاظت محیط زیست کشور در تبریز اشاره و اضافه کرد: یکی از برکات بسیار مهم و تاثیرگذار این نشست توافق برای راه اندازی کمیته یاد شده است که مقرر گردید ظرف یک ماه آینده آیین نامه مربوطه و مشترک با نظر کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و ایکوم تدوین شده تا پس از تایید نهایی آن ظرف مدت حداکثر سه ماه نسبت به فعالیت رسمی کمیته اقدام شود.

مدادی بهره مندی از تجارب و دانش ایکوم در زمینه های مدیریت موزه ها، علوم فنون مربوط به موزه داری و ارتباط با مخاطبان را از جمله برکات و مزیت های فعال شدن کمیته تخصصی موزه های تاریخ طبیعی ایران ذیل این مجموعه جهانی و بین المللی برشمرد.

مدادی از فعالیت تعداد ۸۰ موزه تاریخ طبیعی در ایران خبر داد و اظهار کرد: تعداد ۵۰ مورد از این موزه ها تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان ها و شهرهای مختلف فعالیت می کنند و بقیه نیز در قالب موزه های غیردولتی توسط بخش خصوصی، شهرداری ها و سایر ارگان ها در سطح کشور فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه کمیته های مختلفی زیرنظر ایکوم در بیشتر کشورهای جهان فعالیت دارند، ادامه داد: نقش و اهمیت تاریخ طبیعی و مسایل مربوط به حفاظت، آموزش و تحقیق و پژوهش کشورهای مختلف جهان را بر ان داشته است تا نسبت به فعالی سازی کمیته های تخصصی در این زمینه راغب کند که جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس مقدمات این کار را فراهم کرده است.

مدادی از فعالیت تعداد ۸۰ موزه تاریخ طبیعی در ایران خبر داد و اظهار کرد: تعداد ۵۰ مورد از این موزه ها تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان ها و شهرهای مختلف فعالیت می کنند و بقیه نیز در قالب موزه های غیردولتی توسط بخش خصوصی، شهرداری ها و سایر ارگان ها در سطح کشور فعالیت دارند.

وی توافق با ایکوم برای ایجاد کمیته تخصصی موزه های تاریخ طبیعی ایران را از دستاوردهای مهم نشست تخصصی - آموزشی مدیریت موزه تاریخ طبیعی و بانک ژن حفاظت محیط زیست کشور در تبریز عنوان و اضافه کرد: بدون تردید این مساله اتفاقات مهمی را در این حوزه رقم می زند.

مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت آموزش در حفظ محیط زیست و همه گیری آن در بین آحاد مردم جامعه، خواستار شناساندن موزه های تاریخ طبیعی کشور در مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی و تربیتی شد.

مدادی پیشنهاد ورود مسایل زیست محیطی به دروس مدارس در مقاطع مختلف را داد و افزود: امروز در اغلب کشورها بسیاری از مسایل محیط زیستی و همچنین تاریخ طبیعی به دروس مدارس وارد شده و تدریس می شود که آثار و مزیت های بسیار وسیع از بعد اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و تمدنی خواهد داشت.

وی بازدید از موزه های تاریخ طبیعی و توسعه آموزش های همه جانبه در این رابطه را از برجسته ترین آثار ورود مسایل زیست محیطی در دروس مدارس بیان کرد که مفاهیم ماندگاری را به نسل های آینده انتقال می دهد.

بيشتر